Ing. arch. Simona Hubáčková

Vítám Vás na stránkách mého ateliéru!

„Jsem bytový architekt, působící od roku 2007 v oblasti návrhů interiérů. Nabízím řešení interiérů bytů, rodinných domů a nebytových prostor, návrhy kuchyní a koupelen, přestavby bytových jader či návrhy atypického nábytku.

V případě zájmu ve svých návrzích uplatňuji principy filosofie Feng Shui, které mohou pomoci ke zlepšení Vašeho života a vztahů v rodině nebo na pracovišti. Do interiérů navrhuji také obrazy, které sama maluji.

Uvědomuji si , že každý má jiné životní požadavky a proto prosazuji zásadně individuální přístup ke každému z Vás. Na prvním místě je pro mě vždy Vaše spokojenost.

Věřím, že služby bytového architekta dnes již nejsou službou „nadstandardní“, nedosažitelnou pro většinu lidí. Naopak, stávají se velice výhodnou investicí, díky níž můžete ušetřit nejen Vaše finance, ale především Váš drahocenný čas.“

Těším se na setkání s Vámi a přeji krásné dny.
Ing. arch. Simona Hubáčková


Statistika: